Mwongozo wa Kujaza Fomu ya AR-11, Kadi ya Mabadiliko ya Anwani ya Wageni (Swahili) | Completing Form AR-11, Alien’s Change of Address

This video tutorial in Swahili explains what Form AR-11 is, why it is important to complete, and shows step-by-step how to complete and submit the form online or by mail.